AVI leesniveau uitleg, hoe werkt AVI?
AVI leesniveau uitleg, hoe werkt AVI? In de wereld van leesontwikkeling zijn AVI leesniveaus een waardevol hulpmiddel. Begrip van deze niveaus en hun relatie tot de leeftijd en basisschoolgroep van het kind is belangrijk is dan ook voor ouders. Want als je beter begrijpt op welk leesniveau het kind zit, kun je de voortgang ook makkelijker in de gaten houden. En lezen stimuleer je alleen als ze het ook volgen en vooral als ze er plezier aan hebben.
Maar hoe werkt AVI? Hier is een uitgebreide AVI leesniveau uitleg om de verschillende leesniveau's beter te begrijpen. Verderop in dit artikel kun je nog een tabel vinden van de indicatie leeftijd en groep op de basisschool. Zo kun je eenvoudig voortgang boeken en het in de gaten houden.

Uitleg AVI leesniveau in het kort:

De verschillende leesniveaus zijn indicaties. Maar hoe werkt AVI? Elke letter staat voor:
 • E = eind, de laatste fase in iedere groep op de basisschool tot het begin van de volgende groep.
 • M = midden, de fase rond het midden van het schooljaar.

Zoals je ziet overlappen de meeste leesniveaus altijd met het volgende schooljaar. Want zo gaan kinderen elk jaar een stapje omhoog op het gebied van lezen.

AVI-Start, M3 en E3: De Beginjaren

Goed leren lezen begint natuurlijk met eenvoudige woorden. En dit is meestal in groep 3, vlak na de kleuterklas. 

 • Uitleg AVI-leesniveau: Eenvoudige woorden en korte zinnen.
 • Leeftijd: 5-8 jaar
 • Basisschoolgroep: begin groep 3 tot en met begin groep 4.

AVI M4 tot M5: Opbouw en Verkenning

Hebben ze de basis onder de knie? Dan zijn ze toe aan het volgende leesniveau. Want elk woord en zin wordt nu ietsje moeilijker. En halen ze dit leesniveau nog niet? Ga dan eerst een stap terug.

 • Uitleg AVI leesniveau: Toename van complexiteit met langere zinnen.
 • Leeftijd: 7-9 jaar
 • Basisschoolgroep: midden groep 4 tot en met midden groep 5.

AVI E5 tot M6: De Middenjaren van leesontwikkeling

Als kinderen al wat verder zijn in de leesontwikkeling gaan ze nog een stapje verder. Want nu zijn het woorden en zinnen die de basis vormen voor het volledig zelfstandig lezen.

Uitleg AVI leesniveau:

 • Uitleg AVI leesniveau: Gevorderde zinnen en verhaallijnen.
 • Leeftijd: 9-12 jaar.
 • Basisschoolgroep: Eind Groep 5 tot en met midden groep 6.

AVI E6 tot E7: Meesterschap en voorbereiding op voortgezet lezen

Op dit leesniveau gaan ze nog een stap verder. En nu komt de voorbereiding op de middelbare school.

 • Uitleg AVI leesniveau: Geavanceerde taal en complexe verhaallijnen.
 • Leeftijd: Overeenkomstig met groep 7 en 8.
 • Basisschoolgroep: eind groep 6 tot en met eind groep 7 en groep 8.

AVI Plus

Uitleg AVI leesniveau: AVI Plus is het laatste leesniveau. Dit niveau bereiken kinderen in groep 8. Dus inderen kunnen dan moeilijkere boeken lezen. Maar E7 is het gemiddelde leesniveau in groep 8. Dus maak je geen zorgen als kinderen dit leesniveau niet bereiken.

Ondersteunende Tips voor ouders:

 1. Leeftijdsgerichte Boekkeuze: Kies boeken die aansluiten bij de leeftijd van het kind en het specifieke AVI-niveau. Maar kijk vooral ook naar de interesse van het kind.
 2. Betrek de Leerkracht: Bespreek de AVI-niveaus van het kind met de leerkracht voor gerichte ondersteuning. Het is dan ook belangrijk dat lezen leuk blijft.
 3. Leesgewoonten volgens leeftijd: Pas leesgewoonten aan op basis van de leeftijd en het AVI-niveau van het kind. want als de boeken te moeilijk worden, haken ze snel af.
 4. Aanmoedigen van vooruitgang: Erken de vooruitgang van het kind en moedig hen aan om op hun eigen tempo te groeien. Want stil blijven staan is uiteindelijk niet goed. En kinderen moeten uiteindelijk goed voorbereid zijn op de middelbare school.

Uitleg AVI leesniveaus tabel

Wil je een kort overzicht van hoe AVI werkt? Hier is echter een algemene richtlijn voor Nederland:

AVI leesniveau  Groep Indicatie leeftijd*
AVI start 3 5-6 jaar
AVI M3 3 6-7 jaar
AVI E3 3 / 4 6-8 jaar
AVI M4 4 7-8 jaar
AVI E4 4 / 5 7-9 jaar
AVI M5 5 8-9 jaar
AVI E5 5 / 6 8-10 jaar
AVI M6 6 9-10 jaar
AVI E6 6 / 7 9-11 jaar
AVI M7 7 / 8 10-11 jaar
AVI E7 7 / 8 10-12 jaar
AVI Plus 8 11-12 jaar

 

*Houd er rekening mee dat deze leeftijden indicatief zijn, en er kunnen variaties zijn. Want sommige kinderen kunnen ouder of jonger zijn binnen dezelfde groep, afhankelijk van hun geboortedatum.

Conclusie AVI uitleg leesniveau, hoe werkt AVI?

Door de relatie tussen AVI leesniveaus, leeftijd en basisschoolgroepen te begrijpen, kunnen ouders een effectieve rol spelen in de leesontwikkeling van hun kinderen. En hopelijk biedt deze uitleg je merr inzicht in het kiezen van leesmateriaal en het aanpassen van ondersteuning op basis van de leeftijd en het specifieke AVI-niveau van het kind.
Heb jij tips voor andere lezers? Laat hieronder een reactie achter!